Vedecká rada

Čistota a múdrosť prírody s najnovšími objavmi v medicíne

Členovia vedeckej rady sú jednými z najrenomovanejších odborníkov v oblasti prírodnej medicíny i v akademickej sfére, vášniví vyznávači zdravého životného štýlu a zároveň ľudia, krotí sa rozhodli podeliť sa s dlhé roky získavanými znalosťami s inými. 

Cieľ

Ich spoločným cieľom sa stalo vytvoriť doplnky stravy, ktoré kombinujú čistotu a múdrosť prírody s najnovšími objavmi v medicíne 

dr h.c. Piotr Kardasz

Predseda vedeckej rady DuoLife

Biológ, pedagóg a novinár - autor mnohých publikácií a videí z tejto oblasti. Autor vedeckej práce o fytoremediácii a laureát ceny "Eureka 2003".

Spoluzakladateľ a šéf vedeckej rady - Inštitútu zdravotnej prevencie. Predseda vedeckej rady DuoLife Sám hovorí, že jeho životnou vášňou je šírenie poznatkov o zdravom a zodpovednom životnom štýle a s tým súvisia vedomé rozhodnutia.