Jedinečnosť produktov

Výrobky DuoLife

Skutočnosť, prečo je spoločnosť DuoLife tak výnimočná, spočíva v tom, že kvalita sa začína už v malom zrniečku, z ktorého vyrastá každý plod a z ktorého vyrábajú produkty DuoLife. S dôslednosťou vyberajú len prirodzené plantáže, ktoré sa nachádzajú v najčistejších oblastiach
sveta a zároveň len tie produkty, ktoré neboli podrobené žiadnym modifikáciám.


Vďaka dokonalému spojeniu prírody a najnovších zistení vedy boli vytvorené plne prírodné výživové doplnky s výnimočnou účinnosťou.

Veríme, že výrobky DuoLife sú to najlepšie, čo môžeme dať Vám a Vašim blízkym.

 

Zásady výroby produktov DuoLife

1 ZÁSADA: Žiadne konzervačné látky

Pri výrobe výrobkov je nielen zakázané ošetrovať ich ultravysokými teplotami, ale taktiež používať akékoľvek konzervačné látky. Vďaka tomu si výrobky zachovajú prirodzené biologické parametre. 

2 ZÁSADA: Žiadne GMO

V produktoch DuoLife sú použité len prirodzené suroviny z ekologických, certifikovaných plodín z celého sveta. Kategorickým spôsobom vylučujú všetky geneticky modifikované druhy (GMO), ako aj tie, ktoré boli ošetrené pesticídmi a herbicídmi.

3 ZÁSADA: Sklenený obal

DuoLife výrobky v tekutej forme sú uchované výhradne v sklenených obaloch. Sklo sa totiž najčastejšie používa ako čistý a ekologický materiál, ktorý chemicky nereaguje s inými látkami. Výživové doplnky v tekutom stave sú balené do tmavohnedého skla, ktoré zaručuje ako obal najlepšiu stabilitu.

4 ZÁSADA: IHHP™

Použitá technológia IHHP vychádza z koncepcie minimálneho spracovania použitých surovín, čím sa maximálne zachová ich pôvodná nutričná hodnota. Tento technologický proces prípravy výživových doplnkov využíva pozitívne pôsobenie viacerých faktorov s konzervujúcimi účinkami. Tým sa zabezpečí najvyššia kvalita produktov, ich stabilita bez používania konzervačných látok. 

5 ZÁSADA: Prírodné suroviny

Vo výrobnom procese DuoLife využíva prírodné látky so zachovaním ich biologickej podstaty. Umožňuje to dosiahnuť maximálnu biologickú dostupnosť aktívnych zložiek a ich najlepšiu vstrebateľnosť.