Vedecká rada

Čistota a múdrosť prírody s najnovšími objavmi v medicíne

Členovia vedeckej rady patria k najtitulovanejším expertom v oblasti medicíny prírodného liečiteľstva ako aj vysokoškolskej medicíny. Ich záľubou je zdravý životný štýl. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli podeliť svojimi poznatkami, ktoré nadobúdali mnoho rokov. Ich spoločným cieľom sa stalo vyprodukovanie výživových doplnkov, ktoré v sebe spájajú čistotu a múdrosť prírody s najnovšími zisteniami medicíny a ktoré budú zároveň odpoveďou na moderné potreby človeka. Ich spoločným cieľom sa stalo vytvoriť doplnky stravy, ktoré kombinujú čistotu a múdrosť prírody s najnovšími objavmi v medicíne.

dr h.c. Piotr Kardasz

Predseda vedeckej rady DuoLife

Biológ, pedagóg a novinár - autor mnohých publikácií a videí z tejto oblasti. Autor vedeckej práce o fytoremediácii a laureát ceny "Eureka 2003".

Spoluzakladateľ a šéf vedeckej rady - Inštitútu zdravotnej prevencie. Predseda vedeckej rady DuoLife Sám hovorí, že jeho životnou vášňou je šírenie poznatkov o zdravom a zodpovednom životnom štýle a s tým súvisia vedomé rozhodnutia.