Začnite s DuoLife

Vedome vytvárame svoj život a podnikanie Vstúpte do svojich síl s dôverou a vytvorte si svoj vysnívaný život a biz - naučte sa zručnosti na zvládnutie svojej mysle a rozvíjajte takmer mystickú silu na vyriešeni (3)

Ľudia, ktorí pochopia myšlienku DuoLife a vstúpia do tohto sveta sú zdravší, bohatší, scestovanejší a výrazne pociťujú zmenu v kvalite života. 

Prvotným cieľom pri založení spoločnosti bola myšlienka: "Urobme ľuďmi šťastnými". A tak sa DNA FIRMY stala myšlienka "Človek v centre pozornosti". S touto myšlienkou a postojom sa robí všetko v spoločnosti pre ľudí.

Majitelia na začiatku vedeli, že chcú spoločnosť pre ľudí, nie ľudí pre spoločnosť. Keď je cieľom dať ľuďom hodnotu, urobiť svet lepším miestom, tak vedľajším efektom je úspech a peniaze.

9 rokov je spoločnosť DuoLife na trhu a tisíce ľudí po celom svete si našli v spoločnosti miesto pre seba, pre svoj rozvoj, pre svoje záujmy a výsledky spoločnosti ukazujú na to, že systém SOFTMARKETINGU funguje. 

So spoločnosťou DuoLife sme začali podnikať v roku 2020 v čase COVIDu, sme jedným z obchodných partnerov a prinášame vám našim zákazníkom možnosť byť súčasťou tohto projektu, ktorý aj vám môže zmeniť život a posunúť vás vpred, pomôcť zlepšiť zdravie vám aj vašej rodine.

Pre niekoho je to cesta ku zdraviu, nový začiatok, nová príležitosť vo svete podnikania. 

Ak už produkty DuoLife poznáte a chcete šíriť myšlienku spoločnosti do sveta a meniť životy ľudí k lepšiemu, tak sa pridajte k nám. 

K tomu presne určenému cieľu smerujú obchodný partnery a subjekty, ktoré spolupracujú s DuoLife, medzi inými skupina couchov rozvíjajúcich manažérske kompetencie obchodných partnerov Personal Excellence Network, veľké dielo vytvorené s myšlienkou zachrániť zdravie a život každého človeka – čiže Nadácia ŽIJEM UVEDOMELO a Vedecká rada zodpovedná za kvalitu a účinnosť produktov.

Vízia

DuoLife je zárukou kvality. Od začiatku existencie bolo zámerom dostať sa na medzinárodné trhy. Dnes pracujú členovia Klubu DuoLife už v 30 krajinách sveta.

Hodnoty

Najväčšou hodnotou v DuoLife sú ľudia, ktorí s nami spolupracujú. Spotrebiteľský marketing, ktorý je založený na vzťahoch s inými ľuďmi, dokladá prevahu a umožňuje nám dostať sa k ľuďom, ktorí doposiaľ nevideli pre seba šancu v podnikaní.

Poctivosť – platí pre každého z nás, aj pre tých, ktorí s nami spolupracujú

Svedomitosť – 100% zapojenie a riadne plnenie svojich povinností

Partnerstvo – spolupráca s ľuďmi, dôvera a podpora na každom kroku

Vzťahy – základ a kľúčový prvok existencie a rozvoja

Osobný rozvoj – umožňuje nám byť každý deň čoraz lepšími

Integrácia – spoločné školenia, stretnutia, pobyty a akcie

 Buďte zdraví (1)   Buďte zdraví   Buďte zdraví (2)